ลองดู ออกรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ FM 92.5 MHz

Submitted by webmaster on Mon, 06/26/2006 - 12:34

รายการ เปิดโลกซอฟต์แวร์ FM 92.50 MHz (ทุกวันอาทิตย์ 18:00-19:00) วันที่ 25 มิถุนายน 2549 ได้ให้โอกาสคุณภัทระ เกียรติเสวี แห่ง MM แนะนำบริการ Longdo Dictionary และบริษัท Metamedia Technology ในช่วงที่สองของรายการ, ผู้สนใจสามารถเปิดฟัง ไฟล์ MP3 (6.7 MB)

 

พจนานุกรม Longdo ในรายการ E-life, E-Business ช่อง 9

Submitted by webmaster on Fri, 04/28/2006 - 14:07

รายการ E-life, E-Business ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ได้แนะนำ เว็บพจนานุกรม Longdo ซึ่งเป็นบริการสาธารณะของ Metamedia Technology


ชมรายการบนเว็บ
(เนื้อหาเกี่ยวกับพจนานุกรม Longdo เริ่มที่นาทีที่ 23)

 

ฝึกอบรม Perl for Data Manipulation ให้กับธนาคารออมสิน

Submitted by webmaster on Tue, 04/11/2006 - 17:01

วันที่ 10-11 เมษายน 2549 บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Perl for Data Manipulation โดยมีนักวิจัย 2 ท่านจากสำนักวิจัยและพัฒนา, ธนาคารออมสิน เข้าร่วมฝึกอบรมที่ห้องฝึกอบรมของบริษัทฯ

เนื้อหาของการฝึกอบรม เน้นการปฏิบัติจริงผสมผสานกับทฤษฏี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จริงและนำไปใช้งานได้. สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมจะเป็นการเขียนโปรแกรม Perl บนระบบปฏิบัติ Windows XP. สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการฝึกอบรมได้แก่

 

Kanotix-Thai 2006-02-15 is released

Submitted by webmaster on Wed, 02/15/2006 - 23:33


Metamedia เปิดเผย MM Linux Live CD (Kanotix Thai) รุ่นใหม่ 2006-02-15 โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ KDE 3.5.1, Firefox 1.5.0.1, พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย KDictThai และ Thai language pack สำหรับ Openoffice.org, Firefox รวมถึง KDE ทำให้เมนูและข้อความต่างๆ แสดงภาษาไทย (ในกรณีที่ข้อความนั้นถูกแปลไว้)


รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่หน้า MM Linux Live CD

 

พัฒนาระบบ e-document ใช้งานร่วมกับ smart card ให้กับ NECTEC

Submitted by webmaster on Thu, 02/09/2006 - 21:30


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ทางบริษัทได้ส่งมอบงานพัฒนาระบบ E-document ที่ใช้งานร่วมกับ Java smart card ให้กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC และจัดอบรมวิธีการใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ระบบซอฟต์แวร์นี้มีชื่อเป็นทางการว่า "ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง" เป็นระบบซอฟต์แวร์รับฝาก/เก็บ/ค้นหา เอกสารผ่านทางเว็บโดยที่มีความปลอดภัยสูง (secure) ความสามารถหลักของระบบที่พัฒนาได้แก่

 

จัดคอร์สฝึกอบรม Comprehensive Perl Training

Submitted by webmaster on Tue, 02/07/2006 - 22:12

เดือนมกราคม 2549 บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดฝึกอบรม Comprehensive Perl Training เป็นเวลา 15 วันให้กับบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับ eCommerce บริษัทแห่งนี้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่กรุงเทพฯ.

คอร์สฝึกอบรมนี้จัดสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่เพื่อให้เข้าใจและโปรแกรมภาษา Perl ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

พัฒนาระบบ CMS คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Submitted by webmaster on Fri, 01/27/2006 - 13:47


เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2549 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการตกลงว่าจ้างบริษัท อาตมัน จำกัด ร่วมกับบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ให้พัฒนาระบบ Content Management System (CMS) ของคณะฯ โดยทางบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบ CMS โดยใช้ Drupal ซึ่งเป็น open source content management platform.

 

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ANDON monitoring system ให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Submitted by webmaster on Thu, 01/26/2006 - 15:22

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ ANDON monitoring system ให้กับโรงงานประกอบยนต์ โตโยต้า เกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. ระบบซอฟต์แวร์ ANDON monitoring system เป็นระบบแบบ client/server ที่ใช้ตรวจสอบ, เก็บสถิติ, และแสดงผลทางหน้าจอ โดยติดต่อกับ Programmable Logic Controller (PLC). ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาทำงานบนระบบปฏิบัีติการ Windows และใช้เทคโนโลยี .NET.

 

Welcome to metamedia technology

Submitted by webmaster on Tue, 08/30/2005 - 22:12
Metamedia Technology Co., Ltd. (MM), founded in 2005, is a Thai software development company with the expertise on multi-platform software development including Linux and Open Source platforms.