ผลงาน Longdo Map เข้ารอบการประกวด TICTA ออกแสดงในงาน Bangkok ICT Expo 2006
Submitted by webmaster on Thu, 08/10/2006 - 18:03


ผลงาน Longdo Map ของ MM เข้ารอบในการประกวด Thailand ICT Award (TICTA 2006) และได้ออกแสดงในงาน Bangkok ICT Expo 2006 วันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ. 2549