Longdo Map ฉบับแผนที่ประเทศไทย NuRasterMap 1.0 BETA
Submitted by webmaster on Sun, 04/15/2007 - 04:56

Metamedia Technology ร่วมมือกับ NuMAP เปิดให้บริการแผนที่ประเทศไทย บนเว็บ Longdo Map โดยในช่วงแรกจะเป็นแผนที่รุ่น NuRasterMap 1.0 BETA

ท่านที่สนใจเชิญทดสอบได้ โดยการกดปุ่มเลือกแผนที่ให้เป็น "Thailand" (default จะเป็น "Bangkok") ในส่วน "Settings" มุมขวาล่าง หรือกดจาก URL http://map.longdo.com/t

เนื่องจากยังเป็นรุ่นทดสอบจึงยังมีข้อผิดพลาดรวมถึงปัญหาอยู่บ้าง, ทางผู้จัดทำยินดีรับฟังคำแนะนำติชิม รวมถึงรายงานข้อผิดพลาดของแผนที่จากทุกท่าน เชิญได้ที่ ห้องสนทนา ครับ