จัดคอร์สฝึกอบรม Comprehensive Perl Training

Submitted by webmaster on Tue, 02/07/2006 - 22:12

เดือนมกราคม 2549 บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดฝึกอบรม Comprehensive Perl Training เป็นเวลา 15 วันให้กับบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับ eCommerce บริษัทแห่งนี้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่กรุงเทพฯ.

คอร์สฝึกอบรมนี้จัดสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่เพื่อให้เข้าใจและโปรแกรมภาษา Perl ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

พัฒนาระบบ CMS คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Submitted by webmaster on Fri, 01/27/2006 - 13:47


เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2549 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการตกลงว่าจ้างบริษัท อาตมัน จำกัด ร่วมกับบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ให้พัฒนาระบบ Content Management System (CMS) ของคณะฯ โดยทางบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบ CMS โดยใช้ Drupal ซึ่งเป็น open source content management platform.

 

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ANDON monitoring system ให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Submitted by webmaster on Thu, 01/26/2006 - 15:22

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ ANDON monitoring system ให้กับโรงงานประกอบยนต์ โตโยต้า เกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. ระบบซอฟต์แวร์ ANDON monitoring system เป็นระบบแบบ client/server ที่ใช้ตรวจสอบ, เก็บสถิติ, และแสดงผลทางหน้าจอ โดยติดต่อกับ Programmable Logic Controller (PLC). ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาทำงานบนระบบปฏิบัีติการ Windows และใช้เทคโนโลยี .NET.

 

Welcome to metamedia technology

Submitted by webmaster on Tue, 08/30/2005 - 22:12
Metamedia Technology Co., Ltd. (MM), founded in 2005, is a Thai software development company with the expertise on multi-platform software development including Linux and Open Source platforms.