พจนานุกรม Longdo ในรายการ E-life, E-Business ช่อง 9
Submitted by webmaster on Fri, 04/28/2006 - 14:07

รายการ E-life, E-Business ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ได้แนะนำ เว็บพจนานุกรม Longdo ซึ่งเป็นบริการสาธารณะของ Metamedia Technology


ชมรายการบนเว็บ
(เนื้อหาเกี่ยวกับพจนานุกรม Longdo เริ่มที่นาทีที่ 23)