ไทยรัฐลงแนะนำเว็บ traffic.thai.net

คอลัมน์ Thairath DailyWeb ของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2551 ลงแนะนำเว็บ http://traffic.thai.net ซึ่งเป็นเว็บของ NECTEC ที่ทาง MM ได้รับ/ร่วมพัฒนามาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ปี 2550 โดยใช้เทคโนโลยี MM Map ของเรา ตัวเดียวกับที่ใช้อยู่ที่ Longdo Map
คอลัมน์ Web Daily วันที่ 8 พ.ค. 52