pentaho
pentaho
pentaho
pentaho
pentaho
Pentaho
Pentaho Business Analytics เป็นโซลูชันสำหรับงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจซึ่งพัฒนาอยู่บนแพลต์ฟอร์มเว็บแอพพลิเคชัน โดยระบบจะนำเอาข้อมูลจากหลายแหล่งมารวมกันและทำการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาด เพื่อให้ข้อมูลสรุปและภาพที่ชัดเจนด้านธุรกิจต่อผู้ใช้งาน ระบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนการทำงานได้มากมายหลากหลาย เช่น การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานข้อมูลในแต่ละส่วน การควบรวมข้อมูล การค้นหา การวิเคราะห์ การจำลอง และการคาดเดา จากข้อมูลที่กระจายอยู่ในหลายๆ ส่วนงาน

pentaho
Pentaho Business Analytics เป็นระบบที่ต้องการทรัพยากรเพื่อทำงานเพียงเล็กน้อย, ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที, และสามารถขยายขนาดของระบบให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้นได้สะดวก ระบบยังมีความสามารถด้านการสร้างเอกสารรายงาน แผงควบคุมจัดการข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน, เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย, ETL (Extract, Transform, Load) และการคิดวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในหลากมุมมอง

บริษัทเมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ GrayMatter Software Services Pvt Ltd ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Pentaho Enterprise Edition อย่างเป็นทางการ ในการให้บริการพัฒนาโซลูชั่นด้าน Business Intelligence (BI) ในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ pentaho in Thailand

ดูรูปตัวอย่างแอพพลิเคชี่น ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ Pentaho วีดิทัศน์ งานสัมมนา Pentaho Business Intelligence Platform