[PRESS RELEASE] Longdo Traffic เปิดตัวข้อมูลจราจรคุณภาพสูง Traffic Gold
Submitted by pattara on Tue, 05/01/2012 - 09:39

[PDF version]


บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เจ้าของบริการ Longdo Traffic เว็บไซต์ข้อมูลสภาพจราจรกรุงเทพฯ และประเทศไทย (http://map.longdo.com) ร่วมกับ บริษัท ออริสคอม จำกัด (http://www.oriscom.com/) เปิดให้บริการข้อมูลจราจรคุณภาพสูงที่ใช้แหล่งข้อมูลจากรถ TAXI กว่าพันคัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลสภาพจราจรที่แม่นยำและครอบคลุมขึ้น เพื่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการขับขี่ที่ถูกต้องมากขึ้น


ข้อมูลจราจรคุณภาพสูง จะประกอบด้วย ข้อมูลจราจรพื้นฐานจากภาครัฐและมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรภาครัฐ (iTic) และเพิ่มเติมด้วยข้อมูลจากรถยนต์สาธารณะ (TAXI) ที่วิ่งตามท้องถนน เรียกว่า Mobile Probe ที่จะส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์ข้อมูลทุกๆ 1 นาที เพื่อประมวลผลและคำนวณความเร็วในการเดินทางเฉลี่ยของถนนเส้นนั้นๆ ออกมา ทำให้ได้ข้อมูลจราจรที่

  • แม่นยำ เนื่องจากใช้ข้อมูลจากรถยนต์ที่กำลังเดินทางบนถนนเส้นนั้นๆ อยู่จริงๆ ไม่ใช่จากกล้องถ่ายจากระยะไกล หรือ การประมาณด้วยมนุษย์
  • ครอบคลุม เนื่องจากรถ TAXI สามารถวิ่งไปได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่เฉพาะแต่ภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร แต่รวมถึงปริมณฑลและหลายๆ จังหวัดใกล้เคียง
  • ละเอียด เนื่องจากรถ TAXI สามารถวิ่งไปได้ตามตรอกซอกซอย ไม่เฉพาะแต่ถนนเส้นหลักๆ แต่รวมถึงถนนซอย และ ทางลัดที่สำคัญโดยในช่วงเริ่มต้นจะมีข้อมูลจราจรจากรถ TAXI ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 1,000 คัน และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆผู้สนใจใช้งานผู้สนใจสามารถใช้งานข้อมูลจราจรคุณภาพสูง โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ Longdo Traffic รุ่น 2.0 บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ของท่านจาก Apple App Store แล้วเลือกติดตั้ง Traffic Gold Package โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $2.99 (ประมาณ 90 บาท) ต่อระยะเวลา 3 เดือน หรือ ประมาณวันละ 1 บาทนอกจากนี้ยังมี Package Traffic พื้นฐาน ราคา $0.99 (ประมาณ 30 บาท) ต่อ 3 เดือน หรือ ประมาณวันละ 33 สตางค์ส่วนการใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://traffic.longdo.com/ ยังคงทำได้ตามปกติ โดยจะเป็นข้อมูลสภาพจราจรแบบพื้นฐาน และไม่มีค่าใช้บริการแต่อย่างใด