พัฒนาระบบ CMS คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Submitted by webmaster on Fri, 01/27/2006 - 13:47


เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2549 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการตกลงว่าจ้างบริษัท อาตมัน จำกัด ร่วมกับบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ให้พัฒนาระบบ Content Management System (CMS) ของคณะฯ โดยทางบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบ CMS โดยใช้ Drupal ซึ่งเป็น open source content management platform.