map app
map app
map app
map app
Map Solutions
Longdo Map Solutions เป็นชุดบริการด้านแผนที่สำเร็จรูปที่ช่วยจัดการและบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย สามารถเปลี่ยนภาพแผนที่ได้หลากหลายโหมด เต็มพร้อมด้วยข้อมูลสถานที่สำคัญและมี API ที่รองรับการใช้งานในหลายแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชันมีเสนอทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Internet Service) และแบบไม่เชื่อมต่อเครือข่าย Internet (Intranet box set)

Longdo Map Solutions มี package ให้ใช้งานดังนี้
 • Free Package
  แพคเกจนี้ผู้ใช้สามารถใส่แผนที่ของเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของ MM Map API
 • Commercial Package
  Online API- โซลูชันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้จะเข้าเว็บของคุณและดึงเอาข้อมูลแผนที่จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงของเราโดยตรง ตัวเลือกนี้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลเรียกใช้งานที่สุงได้ และมาพร้อมการบริการลูกค้าและการฝึกอบรมการใช้งาน อัตราค่าบริการเริ่มที่ 150,000 บาทต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณข้อมูลที่มีการเรียกใช้
  Offline Appliance- ตัวเลือกนี้คือผลิตภัณฑ์ Longdo Box (Map Server) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่ที่ใช้ภายในองค์กรหรือเป็นส่วนตัว โซลูชันนี้จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงในเครือข่ายของคุณเพื่อใช้งานภายในเท่านั้น ราคา Longdo Box คือ 450,000 บาท (ไม่มีฟังก์ชันการค้นหาเส้นทาง) และ 600,000 บาท (พร้อมฟังก์ชันการค้นหาเส้นทาง) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน อุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง หรือจำนวนครั้งใช้งาน
  (ดูข้อมูล Longdo Box เพิ่มเติม)
  Mobile Mapping- พวกเรามีแผนที่เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ เช่น iPhone, Android, BB ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างการใช้งาน
map application traffic
Information Portal ข้อมูลบริษัทเช่น ข้อมูลสถานที่ของสาขาย่อย จุดบริการและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อื่นๆ สามารถแสดงได้ในภาพแผนที่ของเราซึ่งสามารถรวมเอาข้อมูลจราจรเข้าไปได้ด้วยเพื่อให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าของบริษัท
routing
Trip Planner Longdo Map Route API ถูกใช้เพื่อคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดโดยวิธีการเดินทางต่างๆ (รถยนต์, รถไฟ, เรือ, เครื่องบิน) ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่าง (เช่น หลบเลี่ยงรถติด, ไม่ใช้ถนนเล็กหรือโทลเวย์) นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหา Traveling Salesman Problem ด้วยอัลกอริธึมที่ชาญฉลาดเฉพาะของเรา
modes
Imageries Ordering System ระบบนี้จะอนุญาตให้ลูกค้าเลือกซื้อภาพถ่ายดาวเทียม หรือส่งความต้องการซื้อภาพที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ โดยระบุถึงพื้นที่ที่ต้องการภาพ วิธีการคือลูกค้าสามารถวาดโพลีกอนหรือขอบเขตจังหวัดหรือตำบลที่ต้องการได้อย่างอิสระ
accident
Accident Information Management ระบบจะทำงานในลักษณะ workflow ของการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน แทนที่จะต้องทำการจดบันทึกในฟอร์มกระดาษ ระบบจะนำเสนอภาพแผนที่ให้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ GUI (Graphic User Interface) ที่ใช้งานง่าย และสรุปแสดงเป็น diagram ให้สามารถติดตามผลหรือเรียกดูข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุทั้งหมดในประเทศไทย
fleet management
Fleet Management แผนที่ของเราถูกใช้งานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างลงตัว เช่น งานติดตามยานพาหนะหรือทรัพย์สินต่างๆ การบริหารจัดการขบวนรถส่งของ ฟีเจอร์อื่น ได้แก่ การคำนวณความเร็ว การใช้น้ำมัน รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเดินทางออกนอกขอบรั้วที่กำหนด
fleet management
Traffic Data Processing แผนที่ของเราและเอนจิ้นจราจร (Longdo TrafPro)ถูกใช้ในการประมวลผลข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากเซ็นเซอร์และโพรบที่ติดตั้งตามยานพาหนะ เพื่อคำนวณหาความเร็วในการเคลื่อนตัวของรถในแต่ละถนนทั่วประเทศไทย จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งกระจายผ่านคลื่นวิทยุ FM ไปสู่ยานพาหนะ, แสดงผลบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนมือถือ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ Longdo Map Solutions
รู้จัก Longdo TrafPro (Traffic Processor)

Introduction

MM TrafPro เป็นโซลูชันหนึ่งใน Map Solutions เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลจราจร โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับมาจากมือถือ (mobile probe data) MM TrafPro จะรวบรวม (นำ หรือ กระจาย) ข้อมูลตรงจากอุปกรณ์หรือผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แล้วทำการประมวลผลข้อมูล คำนวณความเร็วในการเดินทางของเส้นถนน นอกจากนี้ยังได้รวมเอาข้อมูลที่ถูกคำนวณจากแหล่งภายนอก เพื่อส่งออกข้อมูลประมวลผลสุดท้ายในรูปของ XML ในที่สุด

MM TrafPro มีความเร็วในการประมวลผลสูง โดยตัวประมวลผลจะรับข้อมูลเข้ามาจากตัวส่งข้อมูลเคลื่อนที่ ( mobile probe data) แบบเรียลไทม์ และส่งผลลัพธ์ในทุกๆ นาที นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลผลลัพธ์ยังสามารถป้อนสู่ซอฟต์แวร์แผนที่เพื่อสร้างเส้นสีจราจรบนแผนที่และกระจายแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ใช้งานหรือระบบอื่นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ

Input Data

ในหลายๆ กรณี MM TrafPro ยอมรับข้อมูลดิบที่เป็น TCP หรือ UDP จากอุปกรณ์ติดตั้งผ่านทางไกลหรือเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบดังต่อไปนี้ (หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งข้อมูล)

UniqueID, Lat (degree), Lon (degree), speed (km/h), error (m), direction (degree clockwise from North), timestamp (seconds since 1970 UTC)

ตัวอย่าง

imei=352887040633046,13.71459,100.59473997,0.9,199.2,10.0,1293071760
imei=iTCF2ECDC4042A12C60C6D93E0CFED5631B,13.631190,100.587604,-1.000000,765.000000,-1.000000,1293070109


Remark

Unique ID อยู่ในรูปแบบ "imei=" ซึ่ง xxx คือ String ใดๆ ซึ่งมีตัวอักษรอยู่ด้านหน้าเพื่อบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

ความเร็วและทิศทางสามารถมีค่าเป็น -1 ได้ ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรไม่ทราบค่า เช่น ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใส่ค่าให้กับตัวแปร อุปกรณ์จะเลือกส่งค่า -1 แทนค่าจริง

Timestamp คือตัวเลขวินาทีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970 (UTC) เช่น 1293070148 คือ วันที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 02:09:08 (UTC) หรือ วันที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 09:09:08 เวลาประเทศไทย (GMT+7)

ใครใช้งานอยู่บ้าง

MM TrafPro ปัจจุบันถูกใช้งานเพื่อประมวลผลและป้อนข้อมูลจราจรให้กับเว้บบริการ Longdo เอง ซึ่งสามารถเข้าดูและใช้งานได้ที่ Longdo Traffic และ Longdo Mobile

MM TrafPro ยังถูกใช้โดยสมาคม iTIC ประเทศไทย และลูกค้าของเราอีกมากมาย