map app
map app
map app
map app
Map Solutions
Longdo Map มีโซลูชั่นด้านแผนที่สำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบแผนที่ / GIS ไปใช้ในระบบเว็บแอพพลิเคชั่นภายในขององค์กร หรือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้งานผ่าน JavaScript API หรือ SDK สำหรับ iOS และ Android, Longdo Map มีโซลูชั่นที่ตอบโจทย์อย่างครอบคลุม ทั้งการใช้งานแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Online API หรือ การใช้งานภายในองค์กรผ่านอุปกรณ์ Longdo Map Box

การใช้งาน Longdo Map Solutions สำหรับองค์กร เป็นไปได้ใน 2 รูปแบบดังนี้
 • Free Package
  แพคเกจนี้ผู้ใช้สามารถใส่แผนที่ของเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าปริมาณการใช้งานยังน้อย กล่าวคือ น้อยกว่า 800,000 map transcations/เดือน, น้อยกว่า 100,000 web service transcations/เดือน และการเรียกใช้ web service จะเรียกได้บ่อยที่สุดไม่มากกว่า 1 transaction/second (ซึ่งโดยปกติก็จะเพียงพอสำหรับการทดลองใช้งาน หรือ การใช้งานในระบบที่มีผู้ใช้น้อยๆ) ภายใต้เงื่อนไขของ Longdo Map API
 • Commercial Packages
  Online API- เหมาะสำหรับการใช้งานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้จะดึงข้อมูลแผนที่โดยตรงจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Longdo Map ที่ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการข้อมูล มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ความเร็วสูง อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่มีการเรียกใช้
  Longdo Map Box เป็นอุปกรณ์เบ็ดเสร็จที่ประกอบด้วย Hardware, Software และแผนที่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่ที่ใช้ภายในองค์กรหรือเป็นส่วนตัว โซลูชันนี้จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงในเครือข่ายของคุณเพื่อใช้งานภายในอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน อุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง หรือจำนวนครั้งใช้งาน
  (ดูข้อมูล Longdo Box เพิ่มเติม)
ข้อมูลแผนที่

Longdo Map Solutions รองรับข้อมูลแผนที่จากผู้ผลิตแผนที่หลายราย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน
 • NuMAP แผนที่ประเทศไทยที่คุ้มค่าที่สุด
 • TomTom แผนที่ทั่วโลก คุณภาพระดับโลก
 • MEA (การไฟฟ้านครหลวง) แผนที่ กทม. และปริมณฑล ละเอียดที่สุดของที่สุด ระดับบ้านเลขที่และเสาไฟฟ้า!
 • Here (Nokia) แผนที่ทั่วโลก คุณภาพระดับโลก


ตัวอย่างการใช้งาน
map application traffic
Information Portal ข้อมูลบริษัทเช่น ข้อมูลสถานที่ของสาขาย่อย จุดบริการและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อื่นๆ สามารถแสดงได้ในภาพแผนที่ของเราซึ่งสามารถรวมเอาข้อมูลจราจรเข้าไปได้ด้วยเพื่อให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าของบริษัท
routing
Trip Planner Longdo Map Route API ถูกใช้เพื่อคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดโดยวิธีการเดินทางต่างๆ (รถยนต์, รถไฟ, เรือ, เครื่องบิน) ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่าง (เช่น หลบเลี่ยงรถติด, ไม่ใช้ถนนเล็กหรือโทลเวย์) นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหา Traveling Salesman Problem ด้วยอัลกอริธึมที่ชาญฉลาดเฉพาะของเรา
modes
Imageries Ordering System ระบบนี้จะอนุญาตให้ลูกค้าเลือกซื้อภาพถ่ายดาวเทียม หรือส่งความต้องการซื้อภาพที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ โดยระบุถึงพื้นที่ที่ต้องการภาพ วิธีการคือลูกค้าสามารถวาดโพลีกอนหรือขอบเขตจังหวัดหรือตำบลที่ต้องการได้อย่างอิสระ
accident
Accident Information Management ระบบจะทำงานในลักษณะ workflow ของการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน แทนที่จะต้องทำการจดบันทึกในฟอร์มกระดาษ ระบบจะนำเสนอภาพแผนที่ให้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ GUI (Graphic User Interface) ที่ใช้งานง่าย และสรุปแสดงเป็น diagram ให้สามารถติดตามผลหรือเรียกดูข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุทั้งหมดในประเทศไทย
fleet management
Fleet Management แผนที่ของเราถูกใช้งานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างลงตัว เช่น งานติดตามยานพาหนะหรือทรัพย์สินต่างๆ การบริหารจัดการขบวนรถส่งของ ฟีเจอร์อื่น ได้แก่ การคำนวณความเร็ว การใช้น้ำมัน รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเดินทางออกนอกขอบรั้วที่กำหนด
fleet management
Traffic Data Processing แผนที่ของเราและเอนจิ้นจราจร (Longdo TrafPro)ถูกใช้ในการประมวลผลข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากเซ็นเซอร์และโพรบที่ติดตั้งตามยานพาหนะ เพื่อคำนวณหาความเร็วในการเคลื่อนตัวของรถในแต่ละถนนทั่วประเทศไทย จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งกระจายผ่านคลื่นวิทยุ FM ไปสู่ยานพาหนะ, แสดงผลบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนมือถือ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ Longdo Map Solutions
รู้จัก Longdo TrafPro (Traffic Processor)

Introduction

MM TrafPro เป็นโซลูชันหนึ่งใน Map Solutions เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลจราจร โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับมาจากมือถือ (mobile probe data) MM TrafPro จะรวบรวม (นำ หรือ กระจาย) ข้อมูลตรงจากอุปกรณ์หรือผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แล้วทำการประมวลผลข้อมูล คำนวณความเร็วในการเดินทางของเส้นถนน นอกจากนี้ยังได้รวมเอาข้อมูลที่ถูกคำนวณจากแหล่งภายนอก เพื่อส่งออกข้อมูลประมวลผลสุดท้ายในรูปของ XML ในที่สุด

MM TrafPro มีความเร็วในการประมวลผลสูง โดยตัวประมวลผลจะรับข้อมูลเข้ามาจากตัวส่งข้อมูลเคลื่อนที่ ( mobile probe data) แบบเรียลไทม์ และส่งผลลัพธ์ในทุกๆ นาที นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลผลลัพธ์ยังสามารถป้อนสู่ซอฟต์แวร์แผนที่เพื่อสร้างเส้นสีจราจรบนแผนที่และกระจายแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ใช้งานหรือระบบอื่นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ

Input Data

ในหลายๆ กรณี MM TrafPro ยอมรับข้อมูลดิบที่เป็น TCP หรือ UDP จากอุปกรณ์ติดตั้งผ่านทางไกลหรือเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบดังต่อไปนี้ (หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งข้อมูล)

UniqueID, Lat (degree), Lon (degree), speed (km/h), error (m), direction (degree clockwise from North), timestamp (seconds since 1970 UTC)

ตัวอย่าง

imei=352887040633046,13.71459,100.59473997,0.9,199.2,10.0,1293071760
imei=iTCF2ECDC4042A12C60C6D93E0CFED5631B,13.631190,100.587604,-1.000000,765.000000,-1.000000,1293070109


Remark

Unique ID อยู่ในรูปแบบ "imei=" ซึ่ง xxx คือ String ใดๆ ซึ่งมีตัวอักษรอยู่ด้านหน้าเพื่อบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

ความเร็วและทิศทางสามารถมีค่าเป็น -1 ได้ ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรไม่ทราบค่า เช่น ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใส่ค่าให้กับตัวแปร อุปกรณ์จะเลือกส่งค่า -1 แทนค่าจริง

Timestamp คือตัวเลขวินาทีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970 (UTC) เช่น 1293070148 คือ วันที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 02:09:08 (UTC) หรือ วันที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 09:09:08 เวลาประเทศไทย (GMT+7)

ใครใช้งานอยู่บ้าง

MM TrafPro ปัจจุบันถูกใช้งานเพื่อประมวลผลและป้อนข้อมูลจราจรให้กับเว้บบริการ Longdo เอง ซึ่งสามารถเข้าดูและใช้งานได้ที่ Longdo Traffic และ Longdo Mobile

MM TrafPro ยังถูกใช้โดยสมาคม iTIC ประเทศไทย และลูกค้าของเราอีกมากมาย