Longdo.COM
บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บ Longdo.COM ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง มีหลากหลายเว็บและแอพพลิเคชั่นให้ใช้กันฟรีๆ โดยมีเป้าหมายหลักในสร้างสรรค์ต่อเติมความคิดให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นหลัก

เว็บเซอร์วิสที่เราพัฒนาและเปิดให้บริการ ได้แก่

longdo dict
Longdo Dict
บริการค้นหาคำศัพท์หลากภาษา
longdo map
Longdo Map
บริการแผนที่ไทย แผนที่โลก
longdo traffic
Longdo Traffic
บริการข้อมูลจราจร
longdo card
Longdo Card
บริการการ์ดบัตรสมาชิกอิเล็คทรอนิกส์
longdo card
Longdo Law
บริการข้อมูลกฎหมายไทย
longdo card
Longdo Mobile
บริการแอพพลิเคชันบนมือถือ
longdo event
Longdo Event
ดูรายละเอียด ภาพ ของเหตุการณ์ต่างๆ
longdo flood
Longdo Flood
สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด