สัมมนา Longdo Map 30 พ.ย. 55
Submitted by piyawit on Thu, 11/15/2012 - 14:48
Longdo Map 2013 Seminar


Longdo จัดสัมมนา Longdo Map 2013 แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจสำหรับองค์กร และบริการออนไลน์ของ Longdo Map พร้อมเปิดตัว API 2.0 เรียนเชิญผู้สนใจในเทคโนโลยีแผนที่ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.mm.co.th/longdomap-seminar-2013/