dev
dev
dev
dev
dev
Development
Software design and development บริษัทให้บริการงานด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยความเชียวชาญในหลากหลายแพลตฟอร์มและภาษา เช่น Java, C, C++, C#, .NET framework, Javascript (AJAX), XML technologies.
 • Server / Client application
 • Web application / services
 • Mobile applcation บน PDA, Mobile phone.

Open source solutions เรายังให้บริการทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนระบบปฎิบัติการวินโดวส์และลีนุกซ์ ตั้งแต่ในระดับไคลเอนท์จนถึงระดับเซิร์ฟเวอร์
การฝึกอบรม เราเสนอบริการการฝึกอบรมให้แก่พนักงานองค์กรเกี่ยวกับระบบการใช้งานลีนุกซ์/โปรแกรมโอเพนซอร์สต่างๆ
 • GNU Linux ขั้นสูง
 • LAMP deployment training
 • การสร้าง Internet server and services
 • เรียนรู้ Perl Programming เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง

ดูรูปตัวอย่างแอพพลิเคชี่น
MM Linux Live CD (Kanotix-Thai)

แนะนำ

MM Linux Live CD หรือ Kanotix Thai เป็น Linux Live CD ที่สนับสนุนภาษาไทย โดยเป็นการนำ Kanotix Linux Live CD รุ่นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน Debian GNU/Linux และ Knoppix มาปรับแต่งเพิ่มเติมให้สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย และเหมาะกับการใช้งานของคนไทย โดยมีซอฟต์แวร์เด่นๆ ดังนี้ Firefox รุ่นตัดคำไทย, Openoffice.Org, ฟอนต์ภาษาไทย เช่น จากโครงการ thaifont-scalable, จาก package xfonts-thai ของ Debian และ libthai

Kanotix-Thai เป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการ Knoppix-Thai ซึ่งได้หยุดการพัฒนาลงแล้ว

MM Linux Live CD เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง?

ท่านสามารถใช้ MM Linux Live CD ในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้:
 • ท่านต้องการ ทดลอง ใช้ลินุกซ์ โดยที่ ยังไม่อยาก จะติดตั้งลงบนเครื่อง แค่อยากจะลองดูก่อนว่ามันจะทำงานได้หรือไม่อย่างไร การนำ Linux Live CD ไปแค่ลองบูตดู จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลต่างๆ บนเครื่อง
 • ท่านอยากจะทราบว่า Linux จะสามารถทำงานได้บนเครื่อง PC หนึ่งๆ หรือเปล่า ฮาร์ดแวร์ต่างๆ จะเห็นครบหรือไม่. ท่านสามารถทำได้โดยลองบูตเครื่องนั้นด้วยแผ่น Linux Live CD และทดลองใช้งาน
 • ท่านต้องการติดตั้ง Debian GNU/Linux ลงบนเครื่อง แต่ไม่อยากติดตั้งจากแผ่นติดตั้งของ Debian. ท่านสามารถติดตั้งจากแผ่น MM Linux Live CD ได้

Download

ท่านสามารถดาวน์โหลด Kanotix-Thai ได้จากที่ต่างๆ ต่อไปนี้

Versions

เวอร์ชั่นต่างๆ ของ Kanotix-Thai มีดังนี้
 • kanotix-thai-2006-02-15-shot1

   2006-02-15 มีความเปลี่ยนแปลงเทียบกับรุ่นก่อนดังนี้
  • KDE 3.5.1
  • Firefox 1.5.0.1 พร้อม Thai language pack โดยคุณ Mk
  • Thai language pack สำหรับ OpenOffice.Org
  • kde-i18n-th สำหรับ KDE 3.5 โดยคุณ Donga, Dr.Rider, และทีมงาน Thai KDE I18N
  • KDictThai พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย โดยคุณ Donga
  • เพิ่ม tcsh, Japanese fonts, kinput2 for Japensese readers
  • ติดตั้งตั้งสภาพการใช้งานเป็นภาษาไทย ดังนั้นจะเห็นเมนูต่างๆ ขึ้นข้อความภาษาไทย (ถ้ามีการแปลไว้)
  • เปลี่ยนวิธีการนับเลขเวอร์ชั่น จากเดิมที่อ้างอิง Kanotix (เช่น 2005-04-thai1) มาใช้เป็นวันที่แทน (เช่น 2006-02-15)

   Bug ที่ได้แก้ไขไป
  • แก้ปัญหาไฟล์ขยะใน home directory เวลาที่ติดตั้งลงบนฮาร์ดดิสค์
  • เพิ่ม option iocharset=utf-8 ใน /etc/auto.mnt สำหรับโปรแกรม automount ซึ่งจะทำงานเวลาที่ใส่แผ่น CDROM หรือ Floppy เข้าไปในระบบ

FAQ

 • เปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดอย่างไร?
 • กดปุ่ม F12 เพื่อสลับคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ/ไทย
 • จะติดตั้ง Kanotix-Thai ลงบนฮาร์ดดิสค์ได้อย่างไร?
  • เปิด terminal (Konsole) ขึ้นมา
  • su - เพื่อเป็น root
  • แบ่ง partition ด้วยคำสั่ง fdisk หรือ cfdisk ให้มี Linux partitioin และ swap partition
  • ฟอร์แมต swap partition ด้วย mkswap (เช่น mkswap /dev/hda2 -- ระวัง ข้อมูลใน /dev/hda2 จะถูกลบทั้งหมด)
  • เรียกคำสั่ง kanotix-installer เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 • จะลงโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่องได้อย่างไร
 • สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งตระกูล apt เช่น apt-get และ apt-cache ปรับแก้ ชื่อ server ที่จะไปโหลด packages มา ได้ในไฟล์ /etc/apt/sources.list
  • apt-get update เพื่อ update รายชื่อ package
  • apt-cache search ssh ค้นหา package ที่มีคำว่า ssh อยู่ในชื่อ หรือคำบรรยาย
  • apt-get install openssh-server ติดตั้ง package openssh-server
  • apt-get remove openssh-server ลบ package openssh-server
  • ดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่ http://kanotix.com/FAQ-id_cat-78.html
 • จะเริ่มการทำงาน หรือ หยุดการทำงานของ server program หนึ่งๆ (เช่น ssh server) ได้อย่างไร
 • โปรแกรมที่ทำงานเป็น server จะมี script ในการ start อยู่ที่ /etc/init.d/ ตัวอย่างเช่น /etc/init.d/ssh
  • ถ้าต้องการเริ่มการทำงาน ให้สั่ง /etc/init.d/ssh start
  • ถ้าต้องการหยุดการทำงาน ให้สั่ง /etc/init.d/ssh stop
  • ถ้าต้องการให้เริ่มการทำงานใหม่ ให้สั่ง /etc/init.d/ssh restart
  • ดูว่า process รันอยู่หรือเปล่า อาจใช้คำสั่ง ps ax เพื่อดูรายการ process
  • แล้ว grep หาชื่อ server program นั้นๆ เช่น ps ax |grep ssh (มองหาบรรทัดที่มี sshd <-- ชื่อของ server program)
 • จะให้โปรแกรมหนึ่งๆ (ตัวอย่างเช่น ssh server) รันโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เครื่องบูตได้อย่างไร
  • สั่ง unfreeze-rc.d เพื่อยกเลิกการ lock การเพิ่มโปรแกรมเข้าสู่ start-up list
  • update-rc.d ssh defaults เพื่อให้ "ssh" server ทำงานทุกครั้งที่บูต
  • ถ้าต้องการยกเลิก ไม่ต้องการให้ทำงานทุกครั้งที่บูตอีกต่อไป ให้สั่ง update-rc.d -f ssh remove
  • ถ้าต้องการ lock ไม่ให้คำสั่ง update-rc.d มีผล (เช่นเวลาจะ upgrade system ด้วย apt-get upgrade ซึ่งเราไม่ต้องการให้โปรแกรมที่เราไม่ต้องการ ทำงานทุกครั้งที่บูต) ให้สั่ง freeze-rc.d
 • เวลาใช้ปุ่ม tab ใน terminal มันชอบมีเสียงดังน่ารำคาญ จะปิดเสียงนี้ได้อย่างไร
 • เพิ่มบรรทัดว่า set bell-style visible ใน /etc/inputrc แล้ว logout/login ใหม่

Documentation

Using Debian in your work (เก่าแล้ว, อธิบายรายละเอียดของเวอร์ชั่น 2005-04-RC17-thai1 release)

License

Kanotix-Thai พัฒนาโดย Metamedia Technology (MM)ซอฟต์แวร์ และเอกสารต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดย MM สงวนลิขสิทธิ์ภายใต้ GNU/GPL ยกเว้นที่ระบุเป็นอื่น. ไม่มีการรับประกันการใช้งาน รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดจากการใช้งานทั้งสิ้น(No warrantee of any kinds)

Support

Kanotix-Thai เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ทาง Metamedia Technology พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกิจการภายในของบริษัท ทว่าทางบริษัทเล็งเห็นว่า Kanotix-Thai อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ Linux ชาวไทย จึงได้เผยแพร่ต่อสาธารณะชน. ท่านที่สนใจจึงสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะไม่มีการรับประกันการให้ความช่วยเหลือ หรือบริการหลังการขายใดๆ ทั้งสิ้น.

อย่างไรก็ตาม ท่านที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานต่างๆ สามารถสอบถามได้ตามแหล่งพบปะสาธารณะต่างๆ ของผู้ใช้ Linux ชาวไทย เช่น LTN wwwboard ซึ่งท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Kanotix-Thai คนอื่นๆ. สำหรับบริการให้ความช่วยเหลือเชิงพาณิชย์ (commercial support) นั้น ทาง Metamedia Technology มีแผนที่จะดำเนินการในอนาคต. หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทจะนำเสนอรายละเอียด ณ เว็บไซต์แห่งนี้.