ลูกค้าของเรา
บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศด้วยความตั้งใจที่ว่า ต้องการให้ผู้ใช้หรือลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการที่เราได้มอบให้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เรามีและบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและองค์กรต่างๆ มากมาก เช่น
 • สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท (โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • การประปาส่วนภูมิภาค (โดยบริษัท Fatima)
 • กองทัพอากาศไทย (Royal Thai Airforce)
 • Freewill fx
 • infiniSoft
 • Toyota
 • ESSO ประเทศไทย
 • คณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • Ericsson
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers
 • customers