รางวัลและผลงาน
ชนะเลิศ! ซอฟต์แวร์ Longdo Card ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดซอฟต์แวร์ Thailand ICT Awards 2013 (TICTA) ในหมวด E-Inclusion and E-Community,
ผลงานโดดเด่นรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6 สำหรับผลงาน ‘ระบบจัดการข้อมูลจราจรครบวงจร’ ในหมวด Artificial Intelligence ประเภทบุคคลทั่วไป
รองอันดับหนึ่งรางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) สำหรับผลิตภัณฑ์ ‘Longdo TrafPro’ ในหมวด Application and Infrastructure Tools
ชนะเลิศรางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) สำหรับโปรแกรม ‘Longdo Mobile’ ในหมวด E-inclusion/E-community
รองอันดับหนึ่งรางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) สำหรับผลิตภัณฑ์ Longdo Box ในหมวด Application and Infrastructure Tools
เหรียญทองรางวัล Samart Innovation Award 2003 สำหรับชุดโปรแกรมการแสดงผลภาษาไทยบนอุปกรณ์มือถือ