ซอฟต์แวร์ AI นับแยกประเภทรถจากวิดิโอ (AI for Vehicles and Speed Detection)
Submitted by pattara on Wed, 03/08/2023 - 22:16

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) มาช่วยตรวจนับปริมาณการจราจร โดยสามารถแยกแยะประเภทยานพาหนะ พร้อมวัดความเร็วที่ผ่านช่วงถนนหนึ่งๆ ได้

 

 


 AI software for Vehicles and Speed Detection by Longdo

ตัวอย่างวิดิโอการทำงานของซอฟต์แวร์

จะเห็นว่าระบบสามารถนับสิ่งที่เคลื่อนไหวในภาพ และจำแนกได้ว่าเป็นรถยนต์ (car), รถบรรทุก (truck), มนุษย์ (person), หรือมอเตอร์ไซต์ (motorcycle)
https://www.youtube.com/watch?v=9Cn0YDlYCAk

 ฝนตกก็ยังนับได้

https://www.youtube.com/watch?v=oUmXFTmEcRM

สนใจติดต่อ sales@mm.co.th