Longdo Map เข้าร่วมออกบูธในงาน EGAT GIS DAY 2017
Submitted by nitikorn on Sun, 12/17/2017 - 16:00

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้แบรนด์ Longdo Map แผนที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากศูนย์ภูมิสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT GIS Center) ให้เข้าร่วมการออกบูธเพื่อแสดงเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ในงาน EGAT GIS DAY 2017 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดนนทบุรี

 

ภายในงานมีการจัดเสวนาวิชาการเทคโนโลยี GIS ในอนาคต ภายใต้แนวคิด “Map the future” และการบรรยายหัวข้อ “GIS Portal มิติใหม่แห่ง Digital 4.0” โดย Longdo Map ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานแผนที่ประเทศไทย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก