ย้ายที่ทำการสำนักงานไปที่อาคารสาทรสแควร์
Submitted by pattara on Sat, 01/24/2015 - 11:13

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ย้ายที่ตั้งสำนักงานจากเดิมที่อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ไปอยู่ที่
อาคารสาทรสแควร์ แล้ว ที่อยู่ใหม่เป็นดังนี้ (ดูแผนที่ ได้ที่ http://longdo.com/p/A10000001)


บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02 108 1790-1 | โทรสาร: 02 163 2878 | อีเมล์: info@mm.co.th