พบกับเมตามีเดียในงานสัมมนา NAC 2009
Submitted by webmaster on Wed, 03/11/2009 - 23:24

พบกับ ดร.วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์ แห่งบริษัทเมตามีเดีย เทคโนโลยี ได้ในงานประชุมประจำปี สวทช หรือ NSDTA Annual Conference (NAC) 2009 ในงานสัมมนาสัมมนาวิชาการ 2 งาน (วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552) ดังต่อไปนี้

1. “Language Engineering and HLT Community in Thailand”
วันที่ 12 มีนาคม 2552 - บ่าย
ห้องประชุม NT-106 อาคารเนคเทค (NT)

และ

2. “กิิจกรรมด้านการมาตรฐานทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร"
วันที่ 14 มีนาคม 2552 – บ่าย
ห้องประชุม CC-308
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

ฟังรายการสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2009/lives.php!