เพิ่มความสามารถใหม่ "Suggest" ในบริการ Longdo Map และ Longdo Dict
Submitted by webmaster on Thu, 07/17/2008 - 01:22

Longdo Map เปิดให้บริการความสามารถใหม่ "Suggest" หรือ การแนะนำคำค้นหาที่เป็นไปได้ โดยการป้อนคำ หรือเพียงบางส่วนของคำลงในช่อง ค้นหา (Search) ระบบจะแสดงรายการคำที่เป็นไปได้

แนะนำความสามารถใหม่ "Suggest" ในบริการ Longdo Map และ Longdo Dict โดยจะเป็นประโยชน์เวลาที่ต้องการการค้นหาคำศัพท์ หรือ ชื่อสถานที่, ถนน, ขอบเขตการปกครอง เช่น ตำบล อำเภอ ที่จำตัวสะกดไม่ได้แม่นยำ ให้ใส่เพียงบางส่วนของคำ ระบบก็จะแสดงรายการขึ้นมาให้เลือก ดังตัวอย่างในภาพ

ทดลองใช้งานได้ใน Longdo Map และ Longdo Dict เพียงป้อนคำใดๆ ลงในช่องค้นหา